56 677 26 07

Punkt Wymazowy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie informuje, że od dnia 1.04.2022r. przestaje funkcjonować punkt wymazowy przy szpitalu.