56 677 26 07

Dostępna przestrzeń publiczna - PFRON

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie uzyskał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania poprawa jakości i dostępności świadczonych usług w zakresie poradni położniczo-ginekologicznej oraz w oddziale położniczo-ginekologicznym dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" w ZOZ Chełmno.