56 677 26 07

Opieka Koordynowana

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej realizowana jest Opieka Koordynowana, która ma na celu zapewnienie pacjentowi choremu przewlekle, kompletnej diagnostyki i terapii. Cały proces jet  nadzorowany i organizowany przez lekarza/pielęgniarkę we współpracy z koordynatorem. Założeniem Opieki Koordynowanej jest poprawa dostępności, jakości oraz efektywności opieki i satysfakcji pacjenta.
Lista chorób, która są objęte Opieką Koordynowaną:
  • nadciśnienie tętnicze
  • niewydolność serca
  • choroba niedokrwienna serca
  • migotanie przedsionków
W przypadku pytań prosimy o kontakt z POZ pod numerem 56 677 26 94.