56 677 26 07

Badanie opinii i doświadczeń pacjentów - ankieta

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu. Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki. Za każdą opinię serdecznie dziękujemy!
Anonimowa ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową: https://cmj.org.pl/ankiety/chelmno
Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.