56 677 26 07

Pdziękowania dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w imieniu wszystkich pracowników pragnie serdecznie podziękować Starostwu Powiatowemu w Chełmnie za przekazane życzenia oraz torty z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia.