56 677 26 07

Wsparcie rzeczowe dla szpitala

Dyrekcja oraz pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pragną serdecznie podziękować Panu Markowi Karwanowi za okazaną życzliwość i wsparcie wyrażone na rzecz szpitala. Ofiarność Pana Karwana pozwoliła na doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Pediatrycznego, Izby Przyjęć oraz Działu Fizjoterapii.