56 677 26 07

Profilaktyka raka szyjki macicy

Serdecznie zapraszamy kobiety w wieku od 25 r.ż. do 59 r.ż. na bezpłatne badania cytologiczne w ramach programu "Profilaktyka raka szyjki macicy".
Wymaz profilaktyczny pobierany będzie w poradni gienkologiczno-położniczej przez położną.

Wszelkich informacji o badaniu można uzyskać pod numerem telefonu 56 677 27 05 w środy od 15:30 do 17:00 i  piątki od 13:00 do 15:00.