56 677 26 07

System Neuroforma do rehabilitacji.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Starostwa Powiatowego w Chełmnie, zakupił dla Działu Fizjoterapii system Neuroforma do rehabilitacji w wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback. System Neuroforma jest narzędziem do treningu funkcjonalnego wyposażone w wygodne, mobilne stanowisko składające się z dużego wyświetlacza, systemu komputerowego oraz systemu optycznego w technologii 3D.

Ćwiczenia w Neuroformie

Pacjent wykonuje zadania w atrakcyjnym wirtualnym środowisku, co zwiększa jego zaangażowanie i motywację oraz poprawia nastawienie do ćwiczenia i zadowolenie z usług rehabilitacyjnych. Wszystkie te elementy mają też swój wkład w zwiększenie efektywności rehabilitacji.

Baza interaktywnych ćwiczeń stanowi podstawę systemu Neuroforma. Połączenie zadań poznawczych i ruchowych w tzw. paradygmacie podwójnego zadania stanowi o unikatowości Neuroformy. Pacjent kieruje obiektami na ekranie za pomocą ruchów ciała, dzięki czemu nieustannie poprawia sprawność fizyczną. Jednocześnie stawiany jest przed zadaniami umysłowymi o różnym stopniu złożoności. Włączenie elementów poznawczych do zadań ruchowych przynosi korzyści w pracy ze wszystkimi pacjentami, a w rehabilitacji neurologicznej jest szczególnie istotne.

Moduł terapii lustrzanej to specjalistyczne ćwiczenia dedykowane zwłaszcza pacjentom po udarze. Tradycyjne lustro zostało zastąpione kamerą i ekranem. Dzięki zaawansowanej analizie i transformacji obrazu pacjent z połowicznym niedowładem widzi na ekranie własne odbicie lustrzane, na którym niesprawna kończyna porusza się symetrycznie i w takim samym zakresie, jak sprawna.

Neuroforma wspiera usprawnianie funkcji ruchowych i poznawczyc:
 • udar mózgu
 • stwardnienie rozsiane
 • urazy mózgu
 • choroba Alzheimera
 • choroba Parkinsona
 • choroba Huntingtona
 • problemy w uczeniu się
 • profilaktyka prozdrowotna seniorów
 • i wiele innych
Rehabilitacja z Neuroformą to:
 • ciekawe ćwiczenia
 • codzienna informacja o postępach
 • wyzwania wspierające Twoją systematyczność
 • analiza wyników w czasie rzeczywistym
 • możliwość teleopieki fizjoterapeuty
 • szybszy powrót do sprawności
 • dawka dobrej energii każdego dnia