56 677 26 07

Nowy punkt pobrań materiału do badań laboatoryjnych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie informuje, iż z dniem 9.05.2022r. zostaje uruchomiony nowy punktu pobrań materiału do badań laboratoryjnych w budynku "D" (wejście od strony ul. Osnowskiej, w byłych pomieszczeniach gabinetu stomatologicznego).

Punkt pobrań w budynku D będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:10 do 8:40.

Dla dzieci do 2 r.ż., kobiet ciężarnych oraz osób niepełnosprawnych punkt pobrań pozostaje w budynku głównym szpitala w dotychczas funkcjonującym punkcie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:10 do 8:40.

Dla osób pracujących punkt pobrań czynny w soboty w godzinach od 8:00 do 10:00 w głównym budynku szpitala w dotychczas funkcjonującym punkcie pobrań.