56 677 26 07

Bilanse Zdrowia Dzieci

Bilanse Zdrowia Dzieci
Wykonywanie badań bilansowych u dzieci realizowane jest w ramach świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w każdą środę i czwartek po wcześniejszej rejestracji. 
Dzięki regularnemu wykonywaniu badań bilansowych możliwe jest wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju oraz podjęcie właściwych działań zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej dziecka.