56 677 26 07

Nowe informacje dotyczące funkcjonowania ZOZ

Nowe informacje dotyczące funkcjonowania ZOZ
W związku z odwołaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego poleceń własnych wydanych w dniu 12 marca 2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wprowadza się w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie następujące rozwiązania organizacyjne:

1. Postępowanie przy udzielaniu osobom upoważnionym informacji o stanie zdrowia:
- możliwość uzyskania przez osobę upoważnioną przez pacjenta informacji telefonicznej po podaniu danych: imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa,
- możliwość uzyskania przez osobę upoważnioną przez pacjenta informacji osobiście po przejściu triażu (namiot) i wypełnieniu ankiety na terenie oddziału.

2. Postępowanie przy wypisie:
- zgodne z instrukcją P-01-18 (przeprowadzenie lub transport na wózku pacjenta wraz z rzeczami i dokumentami do wejścia na oddział i przekazanie rodzinie,
- w sytuacji transportu pacjenta przez zespół karetki transportowej załoga karetki odbiera pacjenta z sali chorych oddziału.

3. Obecność osób towarzyszących przy porodach rodzinnych:
- w sytuacji porodu drogami natury o czasie wejścia do zespołu porodowego decyduje personel medyczny (długość pobytu maksymalnie do 2 godzin - do czasu zakończenia pobytu na sali porodowej),
- każda osoba towarzysząca przy porodzie zostaje zaopatrzona przez personel w środki ochrony indywidualnej: fartuch ochronny barierowy, maskę chirurgiczną, czepek, ochraniacze na buty,
- osoba, która towarzyszy w porodzie nie może opuszczać zespołu porodowego, ponieważ ponownie nie zostanie wpuszczona na teren porodówki.

4. Telerejestracja i teleporady w poradniach opieki ambulatoryjnej:
- telerejestracja i teleporady zostają utrzymane,
- następuje rozszerzenie świadczeń poprzez osobiste stawiennictwo się pacjenta w wyznaczonym dniu i godzinie do odpowiedniej poradni specjalistycznej lub POZ z zachowaniem reżimu sanitarnego.

5. Wizyty przedstawicieli handlowych i medycznych;
- umożliwia się wizyty przedstawicieli handlowych i medycznych z zachowaniem reżimu sanitarnego.