56 677 26 07

Porody rodzinne

Porody rodzinne
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentek, informuje o przywróceniu porodów rodzinnych od dnia 22 grudnia 2020 roku.
Rodząca i osoba jej towarzysząca zgłaszają się na Izbę Przyjęć, gdzie muszą wypełnić ankietę epidemiologiczną oraz wykonać test antygenowy w kierunku covid-19. Testy wykonywane są bezpłatnie.

Osoba towarzysząca może dołączyć do rodzącej od aktywnej fazy porodu (zaawansowanie porodu określi personel sali porodowej – lekarz lub położna).
Środki ochrony indywidualnej zapewnia szpital (należy zastosować się do instrukcji personelu).
Po porodzie, osoba towarzysząca, może pozostać z pacjentką na sali porodowej do 2 godzin.

Ojciec dziecka ma również możliwość kangurowania maleństwa po cięciu cesarskim, pod warunkiem możliwości lokalowych.

Szczegółowych informacji udziela personel oddziału ginekologiczno – położniczo – noworodkowego pod numerem telefonu: 56 677 26 45