56 677 26 07

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny
Informujemy, że oddział pediatryczny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie funkcjonuje bez zmian oraz przyjmuje dzieci na oddział.