- Zakup i dostawa respiratorów do ZOZ w Chełmnie.
Wpisał: Administrator   
Nazwa Zamówienia:
ZAKUP ORAZ DOSTAWA RESPIRATORÓW DLA ZOZ CHEŁMNO
Rodzaj Zamówienia Publicznego: dostawy
Zamawiający: Zespól Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Tryb Zamówienia Publicznego: Przetarg Nieograniczony
Data ogłoszenia: 30.08.2019 r.
Nr UZP/TED: 591715-N-2019
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Ogłoszenie o zamówieniu,
 
PDF  - SIWZ.
 
DOC  - Załącznik nr 1. 
 
PDF  - Wyjaśnienia treści SIWZ - 04.09.2019r.
 
PDF  - Informacja z otwarcia ofert - 09.09.2019r.
 
PDF  - Wynik postępowania - 17.09.2019r.