- Poszukiwany lekarz pediatra
Wpisał: Agata Robaczewska   

Dyrektor ZOZ w Chełmnie zatrudni
lekarza pediatrę do pełnienia dyżurów
na oddziale pediatrycznym.
Informacje pod numerem telefonu
56 677 26 07.