- Otwarcie Oddziałów i Pracowni TK
Wpisał: Agata Ożyńska   
 
OTWARCIE ODDZIAŁÓW I PRACOWNI TK

 

     22 października odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych Oddziałów Wewnętrznego i Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Pracowni Tomografii Komputerowej w ramach realizacji Projektu: "Zakup nowoczesnej aparatury medycznej i adaptacja pomieszczeń ZOZ w Chełmnie gwarancją podwyższenia standardów leczenia". Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia oddziałów, pracowni i zakupionego sprzętu.
     Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.
     W ramach realizacji projektu zostały wykonane remonty i częściowa przebudowa pomieszczeń na oddziałach chorób wewnętrznych, rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz pracowni tomografii komputerowej, służące dostosowaniu pomieszczeń szpitalnych do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Remont oddziałów wykonała firma Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Pana Bogusława Winter, a remont pracowni firma Siemens.
Zakupiono także dwa nowoczesne aparaty diagnostyczne: tomograf komputerowy oraz aparat ultrasonograficzny. Tomograf komputerowy i dwugłowicowy bezprzewodowy wstrzykiwacz kontrastu i soli fizjologicznej współpracujący z tomografem dostarczyła firma Siemens, a firma MIRO profesjonalny aparat USG dla pracowni RTG i USG.
     Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych oraz zwiększenie dostępności i skrócenie czasu oczekiwania na badania diagnostyczne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.