Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Przetargi arrow - Zakup dozowników łokciowych, pojemników na ręczniki jednorazowego użytku.
- Zakup dozowników łokciowych, pojemników na ręczniki jednorazowego użytku. PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
Chełmno, dnia 12.11.2019 r.
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest: zakup dozowników łokciowych, pojemników na ręczniki jednorazowego użytku.
W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie zwraca się z prośbą o informacje dotyczące szacunkowych kosztów realizacji zamówienia opisanego poniżej:
1. dozownik z przyciskiem łokciowym na środki do dezynfekcji rąk i mydło w płynie, wykonany z tworzywa ABS, montaż naścienny, wkłady o pojemności 500 ml – 4 szt,
2. pojemnik na ręczniki jednorazowego użytku w listkach (ZZ), wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ilości ręczników, pojemność dozownika do 500 listków – 2 szt.
Wycena musi zawierać wszystkie koszty (wartość netto i brutto) realizacji zamówienia. W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie formularza, który stanowi załącznik nr 1.
Wycenę należy przesłać na adres mailowy: przetargi@zoz.chelmno.pl w terminie do 18.11.2019 r.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy:przetargi@zoz.chelmno.pl
UWAGA:
Niniejsze zapytanie służy oszacowaniu wartości zamówienia, może również posłużyć Zamawiającemu do wyboru Wykonawcy.
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
1. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych:
1) administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie (dalej: Administrator)
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: ido@zoz.chelmno.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą: a) w celu związanym z szacowaniem i/ lub przeprowadzeniem zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO,
4) dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmiotów działających na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 Nr 14 poz. 67 ze zm.)
6) do wskazanego terminu składania ofert przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie szacowania wartości usługi przedmiotowego zamówienia.
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Szacowanie wartości zamówienia,
 
DOC  - Załącznik nr 1
 
PDF  - Wyjaśnienia szacowania - 14.11.2019r.
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »