Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Przetargi arrow - Świadczenie usługi przewozu dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Chełmnie
- Świadczenie usługi przewozu dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Chełmnie PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
Nazwa zamówienia: „Świadczenie usługi przewozu dla pacjentów Dziennego  Domu Opieki Medycznej w Chełmnie” (nr sprawy 22/2019)

Rodzaj Zamówienia Publicznego: Usługi

Zamawiający: Zespól Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Tryb Zamówienia Publicznego: postępowanie o udzielnie zamówienia  prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Warszawa, 22 sierpnia 2019 r. w  formie zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej Bazy  Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Data ogłoszenia: 24.09.2019 r.

Termin składania ofert: 02.10.2019 r. do godz. 10:00.
 
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Zapytanie ofertowe,
 
DOC  - Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
 
DOC  - Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
 
PDF  - Zmiana treści zapytania ofertowego - 30.09.2019r.
 
DOC  - Zmian treści załącznika nr 2 - Projekt umowy.
 
PDF  - Wynik postępowania - 11.10.2019r.
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »