Menu Content/Inhalt
Cennik


- Cennik PDF Drukuj Email
Wpisał: Agata Robaczewska   

Cennik usług świadczonych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie wprowadzony Zarządzeniem nr 2/2018 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z dnia 30.01.2018 r.

 

Lp. Nazwa usługi: Cena jednostkowa:
I Badania laboratoryjne

Analityka ogólna
1 Amfetamina w moczu, Metamfetamina w moczu 16,00
2 Antygen Giardia lambia 25,00
3 Badanie ogólne kału 11,00
4 Badanie ogólne moczu 7,00
5 Barbiturany w moczu 16,00
6 Benzodiazepiny w moczu 16,00
7 Ekstaza w moczu 16,00
8 Kokaina w moczu 16,00
9 Krew utajona w kale 16,00
10 Kanabinoidy w moczu 16,00
11 Marihuana w moczu 16,00
12 Opiaty w moczu 21,00
13 Próba ciążowa w moczu 12,00
14 Rotawirusy w kale 21,00
15 Kał na pasożyty 7,00

Koagulologia
14 Czas protrombinowy PT 9,00
15 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) 9,00
16 D-Dimery 36,00
17 Fibrynogen 11,00

Serologia
18 Bezpośredni test antyglobulinowy 19,00
19 Grupa krwi układu AB0 i antygen D z układu Rh oraz przeciwciała 33,00
20 Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RhD 21,00
21 Próba zgodności serologicznej 51,00
22 Przeciwciała odpornościowe 21,00
23 Test w kierunku kiły WR, USR 10,00

Hematologia
24 Komórki LE 11,00
25 Mielogram – ocena mikroskopowa 81,00
26 Morfologia krwi CBC 8,00
27 Morfologia krwi z 5 cz. różnicowaniem leukocytów z aparatu 11,00
28 Morfologia krwi z rozmazem manualnym 16,00
29 Odczyn opadania krwinek czerwonych OB 6,00
30 Retikulocyty 9,00
31 Rozmaz krwi obwodowej manualny 6,00

Biochemia
32 Albumina w surowicy 8,00
33 Aminotransferaza alaninowa 7,00
34 Aminotransferaza asparaginianowa 7,00
35 Amylaza w moczu trzustkowa 9,00
36 Amylaza w surowicy trzustkowa 9,00
37 Antystreptolizyna O ASO 13,00
38 Białko C-reaktywne CRP 13,00
39 Białko całkowite 6,00
40 Białko całkowite – rozdział elektroforetyczny 21,00
41 Białko w moczu 4,00
42 Bilirubina bezpośrednia 6,00
43 Bilirubina całkowita 6,00
44 Chlorki 6,00
45 Cholesterol całkowity 7,00
46 Cholesterol HDL 9,00
47 Czynnik reumatoidalny 10,00
48 Dehydrogenaza mleczanowa LDH 9,00
49 Doustny test tolerancji glukozy – test z 75 g glukozy 16,00
50 Etylowy alkohol 21,00
51 Fosfataza alkaliczna 7,00
52 Fosforan nieorganiczny w moczu 7,00
53 Fosforan nieorganiczny w surowicy 7,00
54 GGTP 7,00
55 Glukoza 6,00
56 Glukoza w moczu 6,00
57 Hemoglobina glikolizowana 21,00
58 Kinaza fosfokreatynowa CK 11,00
59 Kreatynina w surowicy 7,00
60 Kreatynina w moczu 7,00
61 Kreatyniny klirens 11,00
62 Kwas moczowy w moczu 7,00
63 Kwas moczowy w surowicy 7,00
64 Magnez całkowity w surowicy 7,00
65 Mocznik w surowicy 6,00
66 Odczyn lateksowy Waaler Rosego 9,00
67 Odczyn lateksowy Paul-Bunnella-Dawidsona 11,00
68 Potas w surowicy 5,00
69 Potas w moczu 5,00
70 Równowaga kwasowo-zasadowa 16,00
71 Sód w moczu 5,00
72 Sód w surowicy 5,00
73 Triglicerydy 8,00
74 Wapń całkowity w moczu 7,00
75 Wapń całkowity w surowicy 7,00
76 Żelazo 8,00
77 Żelazo – krzywa obciążeniowa 29,00

Immunochemia
78 Antygen CA 125 29,00
79 Antygen CA 15-3 29,00
80 Antygen CA 19-9 29,00
81 Antygen HBs 16,00
82 Antygen karcynoembrionalny CEA 29,00
83 AFP 29,00
84 Antygen swoisty dla stercza całkowity TPSA 31,00
85 Estradiol E2 20,00
86 Gonadotropina kosmówkowa β-HCG 51,00
87 Hormon luteinizujący LH 20,00
88 Hormon folikulotropowy FSH 20,00
89 Hormon tyreotropowy TSH 26,00
90 Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB 23,00
91 Progesteron 20,00
92 Prolaktyna PRL 20,00
93 Przeciwciała anty-HCV 31,00
94 Przeciwciała przeciw Helicobacter pylori 21,00
95 Przeciwciała przeciw ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności HIV-1/HIV-2 26,00
96 Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgG 26,00
97 Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgM 26,00
98 Testosteron TST 23,00
99 Trijodotyronina wolna FT3 25,00
100 Troponina TNT 26,00
101 Tyroksyna wolna FT4 31,00
102 Parathormon 26,00
103 Anty-TPO 26,00
104 Anty-TG 29,00
105 C-peptyd 26,00
106 Borelioza p-ciała Ig G 41,00
107 Borelioza p-ciała Ig M 41,00
108 Cytomegalia (CMV) – Ig G 31,00
109 Cytomegalia (CMV) – Ig M 31,00
110 Glista ludzka (P1) – IgE specyficzne 37,00
111 Różyczka (Rubella) p-ciała Ig M 31,00
112 Różyczka (Rubella) p-ciała Ig G 31,00
113 Anty-CCP 61,00
114 Ferrytyna 23,00
115 Witamina B12 26,00
116 Kwas walproinowy 27,00
117
Immunoglobina Ig E całk. w surowicy
23,00
118
Kwas foliowy
28,00
119
Witamina D Total
53,00
120
Witamina D3 113,00
121
Insulina
29,00
122
P/c przeciw transglutominazie tkankowej w klasie Ig G
42,00
  Alergologia  
123 Panel alergenów wziewnych 160,00
124 Panel alergenów pokarmowych 160,00
125 Panel alergenów pediatryczny
160,00

Inne usługi laboratoryjne
126 Grupa krwi – wpis do dokumentu 26,00
127 Każde pobranie w laboratorium lub punkcie pobrań:
a - pobranie jednego rodzaju badań 5,00
b - naczynko na posiew moczu 2,00
128 Przygotowanie materiału do badań specjalistycznych, nie objętych cennikiem ZOZ Chełmno 6,00
129 Posiew moczu - dla osób prywatnych 45,00
130 Posiew z górnych dróg oddechowych - dla osób prywatnych 45,00
131 Posiew z nosa - dla osób prywatnych 45,00
132 Kał na nosicielstwo - na potrzeby SANEPID 65,00
II Rehabilitacja

Kinezyterapia
1 Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja 35,00
2 Ćwiczenia różne (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem,

czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne) 15,00
3 Ćwiczenia specjalne Vojty, Peto 35,00
4 Nauka czynności lokomocyjnych 10,00
5 Mobilizacje i manipulacje 35,00
6 Ćwiczenia ogólnousprawniające inne 20,00
7 Instruktaż w placówce dotyczący wad postawy 20,00

Masaż
1 Masaż suchy całkowity kręgosłupa 45,00
2 Masaż suchy częściowy kręgosłupa 30,00
3 Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy 35,00
4 Masaż podwodny – hydropowietrzny (kąpiel perełkowa) 20,00
5 Masaż wirowy kończyn 15,00
6 Masaż twarzy 20,00
7 Masaż pneumatyczny – BOA – zabieg leczniczy 20,00
8 Masaż pneumatyczny – BOA – zabieg kosmetyczny 25,00
9 Masaż kosmetyczny całego ciała 80,00

Elektroterapia
1 Galwanizacja 8,00
2 Jonoforeza 8,00
3 Elektrostymulacja 8,00
4 Elektrostymulacja punktowa 10,00
5 Prądy diadynamiczne 8,00
6 Prądy interferencyjne 8,00
7 Ultradźwięki miejscowe 8,00
8 Ultrafonoforeza 8,00
9 Interdyn 8,00
10
Terapuls 8,00
11
Magnetoterapia 8,00
12
Prądy Traberta 8,00
13 Prądy Kotza 8,00
14 Tens 8,00

Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo
1 UV, Sollux – ogólne 5,00
2 UV, Sollux – miejscowe 5,00
3 Laseroterapia
7,00
4
Laseroterapia punktowa 10,00
5
Ciepłolecznictwo – Fango 8,00

Krioterapia
1 Krioterapia miejscowa (azot, dwutlenek węgla)

1,5 min 6,00

3,0 min 12,00
III Badania diagnostyki obrazowej

RTG
1 Oczodoły A-P standard 22,00
2 Oczodoły A-P+bok standard 32,00
3 Kanał nerwu wzrokowego celowane dodatkowe 32,00
4 Zatoki A-P standard 28,00
5 Zatoki A-P+bok standard 34,00
6 Kość nosowa bok standard 20,00
7 Żuchwa A-P+bok (przy urazie) standard 35,00
8 Żuchwa A-P standard 22,00
9 Żuchwa bok standard 22,00
10 Żuchwa skosy dodatkowe (1 zdjęcie) 22,00
11 Stawy skroniowo żuchwowe celowane dodatkowe 35,00
12 Czaszka A-P+bok standard 37,00
13 Czaszka celowane dodatkowe 22,00
14 Czaszka osiowe dodatkowe 22,00
15 Twarzoczaszka A-P standard 22,00
16 Twarzoczaszka celowane dodatkowe 22,00
17 Uszy wg Stenwersa (kość skroniowa) celowane dodatkowe 40,00
18 Uszy wg Schullera celowane dodatkowe 40,00
19 Kręgosłup szyjny (kr. C) A-P+bok standard 40,00
20 Kręgosłup szyjny (kr. C) skosy dodatkowe (2 zdjęcia) 34,00
21 Kręgosłup szyjny (kr. C) celowane dodatkowe 25,00
22 Kręgosłup piersiowy (kr. Th) A-P+bok standard 40,00
23 Kręgosłup piersiowy (kr. Th) skosy dodatkowe (2 zdjęcia) 34,00
24 Kręgosłup piersiowy (kr. Th) celowane dodatkowe 25,00
25 Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy (kr. L-S) A-P+bok standard 40,00
26 Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy (kr. L-S) skosy dodatkowe (2 zdjęcia) 34,00
27 Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy (kr. L-S) celowane dodatkowe 25,00
28 Kręgosłup Th-L (skolioza) 2 zdjęcia 40,00
29 Kość krzyżowa A-P+bok standard 40,00
30 Kość ogonowa A-P+bok standard 40,00
31 Mostek A-P standard 27,00
32 Mostek bok standard 27,00
33 Mostek A-P+bok standard 47,00
34 Mostek skosy dodatkowe (1 zdjęcie) 27,00
35 Żebra A-P standard 28,00
36 Żebra skosy dodatkowe (1 zdjęcie) 26,00
37 Żebra A-P+skosy (przy urazach) dodatkowe 36,00
38 Klatka piersiowa/płuca – rutynowe zdjęcie A-P standard 30,00
39 Klatka piersiowa A-P+bok standard 50,00
40 Klatka piersiowa celowane dodatkowe 30,00
41 Klatka piersiowa A-P (przy łóżku chorego) 37,00
42 Cholangiografia-wykonywane w warunkach szpitalnych A-Px2zdj. standard 70,00
43 Cholangiografia-wykonywane w war. szpit.skosy zdj.nast.standard (1 zdjęcie) 35,00
44 Pasaż jelita cienkiego-wykonywane w war. szpit. A-Px1zdj. standard 35,00
45 Pasaż jelita cienkiego-wykonywane w war. szpit. Celow.zdj.nast. Dodatk. 35,00
46 Urografia-wykonywane w war. szpit. A-Px3zdj. Standard 100,00
47 Urografia-wykonywane w war. szpit. Skosy zdj.nast. dodatkowe (1 zdjęcie) 37,00
48 Urografia-wykonywane w war. szpit. Celowane zdj.nast. dodatkowe (1 zdjęcie) 37,00
49 Cystografia (CUM)-wykonywane w war. szpit. A-Px2zdj. standard 70,00
50 Cystografia (CUM)-wykonywane w war. szpit. skosy zdj.nast. dodatkowe (1 zdj.) 35,00
51 Jama brzuszna A-P standard 37,00
52 Staw barkowy A-P standard 24,00
53 Staw barkowy osiowe dodatkowe 24,00
54 Staw barkowy A-P+bok (przy urazie) dodatkowe 36,00
55 Obojczyk A-P standard 22,00
56 Łopatka A-P standard 22,00
57 Łopatka bok standard 22,00
58 Łopatka A-P+bok (przy urazie) dodatkowe 32,00
59 Kość ramienna A-P standard 24,00
60 Kość ramienna bok standard 24,00
61 Kość ramienna osiowe dodatkowe 24,00
62 Kość ramienna A-P+bok (przy urazie) dodatkowe 36,00
63 Przedramię A-P+bok standard 32,00
64 Staw łokciowy A-P+bok standard 32,00
65 Staw łokciowy osiowe dodatkowe 22,00
66 Stawy łokciowe A-P+boki standard 42,00
67 Ręka A-P+bok standard 32,00
68 Ręka skosy dodatkowe (1 zdjęcie) 22,00
69 Ręce A-P+boki standard 42,00
70 Śródręcze A-P+bok standard 32,00
71 Śródręcze skosy dodatkowe (1 zdjęcie) 22,00
72 Palce ręki A-P+bok standard 30,00
73 Palce ręki skosy dodatkowe (1 zdjęcie) 20,00
74 Staw nadgarstkowy A-P+bok standard lub A-P+skos
32,00
75 Staw nadgarstkowy skos (1 zdjęcie)
15,00
76 Stawy nadgarstkowe A-P+boki standard 42,00
77 Staw nadgarstkowy celowane dodatkowe (1 zdjęcie) 22,00
78 Staw nadgarstkowy celowane przy zespole cieśni nadgarstka (2 zdjęcia) 32,00
79 Stawy krzyżowo-biodrowe A-P+skosy standard 42,00
80
Stawy krzyżowo-biodrowe celowane dodatkowe (2 zdjęcia) 34,00
81 Stawy biodrowe A-P standard 32,00
82 Stawy biodrowe bok standard 32,00
83 Stawy biodrowe osiowe dodatkowe 32,00
84 Stawy biodrowe A-P+bok (przy urazach i po zabiegach) standard 42,00
85 Miednica A-P standard 32,00
86 Kość udowa A-P+bok standard 32,00
87 Podudzie A-P+bok standard 32,00
88 Podudzia A-P+boki standard 42,00
89 Staw kolanowy A-P+bok standard 34,00
90 Staw kolanowy osiowe dodatkowe 28,00
91 Stawy kolanowe A-P+boki standard 48,00
92 Stopa A-P standard 22,00
93 Stopa A-P+bok standard 32,00
94 Stopa skosy dodatkowe (1 zdjęcie) 22,00
95 Stopy A-P+bocznie standard 42,00
96 Śródstopie A-P+bok standard 32,00
97 Śródstopie skosy dodatkowe (1 zdjęcie) 22,00
98 Palce stopy A-P standard 20,00
99 Palce stopy skosy dodatkowe (1 zdjęcie) 20,00
100 Palce stopy A-P+skos (przy urazie) standard 30,00
101 Staw skokowy A-P+bok standard 32,00
102 Staw skokowy skos lub celowanie (1 zdjęcie) 20,00
103 Stawy skokowe A-P+boki standard 42,00
104 Kość pięty bok standard 20,00
105 Kość pięty osiowe dodatkowe 20,00
106 Kości piętowe boczne standard 30,00
107 Kość pięty boczne+osiowe (przy urazie) standard 32,00
108 HSG (3 zdjęcia) 100,00
109 HSG celowane (każde następne) 35,00
110 Dodatkowa kopia – CD (zdjęcie+opis) 15,00
111 Zdjęcia przyłóżkowe
cena podstawowa + 10,00

USG
1 USG jamy opłucnej 50,00
2 USG głowy - okolica okołociemieniowa 50,00
3 USG serca – echokardiografia 80,00
4 USG "małych narządów"(tarczyca,,jądra,węzły chłonne,gruczoł krokowy) 50,00
5 USG jamy brzusznej / Przestrzeni zaotrzewnowej / Układu moczowego 50,00
6 USG bioderek z poradą ortopedyczną (noworodki) 150,00
7 USG ginekologiczna 40,00
8 USG macicy ciężarnej 40,00
9 USG piersi
90,00
10 Doppler tętnic domózgowych 100,00
11 Doppler tętnic kończyn dolnych 120,00
12 Doppler żył kończyn dolnych 130,00
13 Doppler żył 1 kończyny dolnej 80,00
14 Doppler aorty brzusznej
100,00

Endoskopia
1 Gastrofiberoskopia (bez kosztów badania wycinka) 150,00
2 Kolonoskopia (bez kosztów badania wycinka) 250,00
3 Koszt badania wycinka 40,00
4 Test urazowy 20,00
5 Znieczulenie do zabiegu (kolonoskopia) 240,00

Diagnostyka pozostała:
1 Badanie cytologiczne 12,00
2 Badanie KTG 12,00
3 EKG w spoczynku – bez opisu 12,00
4 EKG w spoczynku – z opisem 20,00
5 EKG wysiłkowe 60,00
6 EKG holterowskie 75,00
7 Spirometria 22,00
IV Inne świadczenia medyczne
1 Porada/konsultacja specjalistyczna(chirurg,pediatra,ginekolog,neurolog) 100,00
2 Porada ambulatoryjna/POZ 70,00
3 Badanie lekarskie 40,00
4 Konsultacja rehabilitacyjna
100,00
5 Badanie lekarskie+szczepienie 50,00
6 Szczepienie 15,00
7 Patronaż pielęgniarki/położnej 30,00
8 Założenie (zmiana) opatrunku w domu chorego 15,00
9 Założenie lub wymiana cewnika w domu chorego 40,00
10 Iniekcja domięśniowa w domu chorego 30,00
11 Iniekcja dożylna w domu chorego 40,00
12 Iniekcja domięśniowa 15,00
13 Iniekcja dożylna 20,00
14 Iniekcja podskórna/śródskórna 10,00
15 Inhalacja 20,00
16 Pomiar ciśnienia krwi 10,00
17 Drobne zabiegi pielęgniarskie(pomiar:tętna,ciepłoty ciała,wagi ciała,podanie leków,monitorowanie działań leków 10,00
18 Pomiar poziomu cukru – glukometr 10,00
19 Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (krwi,moczu,wymazu) 20,00
20 Toaleta pacjenta/przygotowanie do badania 15,00
21 Wlew dożylny35 – 1 butelka leku 40,00
22 Cewnikowanie pęcherza moczowego 40,00
23 Założenie wenflonu 25,00
24 Założenie motylka 18,00
25 Płukanie oka, ucha 20,00
26 Płukanie żołądka 50,00
27 Przednia tamponada nosa przy krwotoku 50,00
28 Drobne zabiegi chirurgiczne (nacięcie ropnia,punkcja) 40,00
29 Szycie rany 60,00
30 Założenie opatrunku uciskowego 40,00
31 Założenie opatrunku oparzeniowego (ok. 10x10cm.) 25,00
32 Założenie opatrunku jałowego (ok.10x10cm.) 15,00
33 Załozenie opatrunku/okładu (ok 10x10cm.) 15,00
34 Unieruchomienie-Założenie gipsu"dużego"(bark,obojczyk,noga) 150,00
35 Unieruchomienie-Założenie gipsu"małego" (palce,nadgarstek,przedramię) 90,00
36 Unieruchomienie-Założenie szyny Zimmera 40,00
37 Unieruchomienie kręgosłupa szyjnego za pomocą kołnierza-Dessolt 80,00
V Inne usługi:
1 Udostępnienie ambulansu 50,00zł/wozogodzina + 3,00zł/km
2 Udostępnienie ambulansu z lekarzem 100,00zł/wozogodzina + 3,00zł/km
3 Utylizacja odpadów – 1 kg 13,00
4 Sterylizacja cena wg rozdzielnika ilościowego+transport
5 Przechowywanie zwłok – do 2 dób kalendarzowych 80,00
6 Przechowywanie zwłok – za każdą następną rozpoczętą dobę 40,00
7 Wynajem kaplicy przedpogrzebowej 60,00
8 Hospitalizacja - 1 pkt NFZ (świadczenie wycenione zgodnie z katalogiem świadczeń NFZ) 1,00
9 Posiłek całodzienny dla wynajmującego łóżko na zasadach hotelowych 20,00
10 Wynajem łóżka na zasadach hotelowych – 1 doba 10,00
11 Opłata ryczałtowa za pobyt osoby towarzyszącej dziecku na Oddziale Pediatrycznym – 1 doba 2,00
12 Obiad abonamentowy (zupa - 5 zł; II danie – 8 zł)
13,00
13 Pobyt na sali rodzinnej/porodowej – 1 doba 100,00
14 Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym – świadczenie zdrowotne komercyjne 110,00 (doba)
15 Wydawanie zaświadczeń 15,00
16 Sporządzanie kopii dokumentacji medycznej (historii choroby – opis przebiegu operacji) na zapytanie firmy ubezpieczeniowej

- od 1 do 5 stron 30,00

- powyżej 5 stron 39,00
17 Udzielenie informacji medycznej na zapytanie firmy ubezpieczeniowej 35,00
18 Sporządzenie kopii dokumentacji niemedycznej Maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia