Anonimowa ankieta badania satysfakcji pacjenta z usług świadczonych przez Poradnie Specjalistyczne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Szanowni Państwo! Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług medycznych świadczonych w naszych Poradniach. Opinie służyć będą korygowaniu niedociągnięć i wychodzeniu naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety zgodnie z Państwa odczuciami. Jeżeli pacjent jest małym dzieckiem prosimy rodziców lub opiekunów o wypełnienie w jego imieniu ankiety.


Z usług której Poradni Pan/Pani korzystał(a)?1. Czy w trakcie rejestrowania się w Rejestracji, napotkał/a Pan/Pani trudności?2. Czy ma Pan/Pani uwagi do pracy personelu poradni ?3. Czas oczekiwania na wizytę lekarską zgodnie z umówioną godziną?4. Czy Personel Poradni jest życzliwy?5. Czy w trakcie wizyty w poradni był Pan/Pani na bieżąco informowany o stanie zdrowia, stosowanych zabiegach i zastosowanym leczeniu?6. Z udzielonej porady w Poradni jestem?