56 677 26 07

Wznowienie odwiedzin pacjentów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie informuje, iż Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2023 z dnia 19.01.2023r. zostały wznowione odwiedziny pacjentów na oddziałach szpitalnych oraz wprowadzono następującą organizację odwiedzin :


- zaleca się aby odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywały się w godzinach od 14:00 do 16:00,


- zaleca się umożliwienie odwiedzin jedno czasowo przez jedną osobę, w szczególnych sytuacjach dwie osoby,


- każdy odwiedzający musi być zabezpieczony we własnym zakresie w środki zakrywające usta i nos np. maseczka, oraz zdezynfekować ręce przed wejściem na oddział.